2012/03/30

Tài liệu LibreOffice 3.4

Tài liệu Writer, Impress, Calc, Math, Base, Draw của LibreOffice. Tổng
cộng hơn 1000 trang.

https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét