2012/03/28

Fwd: [HanoiLUG] Openoffice Write password protect

Không rõ có phần mềm nào recover được .odt password không nhỉ?

---------- Forwarded message ----------
From: Tri Nguyen Dinh

Mình đang có 1 file làm ra từ Write trong openoffice chạy trên Ubuntu , file save dưới dạng .odt nhưng bị mất passwd ,cán bộ nào có cao kiến gì giúp mình 1 cái , 
I have one file with .odt extension . made from openoffice running on Ubuntu. The file  have passwd protected but I forgot the paswd . Can you  show me how can I remove the passwd  to open my file.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét