2012/03/27

Dùng PDF. Đừng dùng .doc khi gửi file đính kèm.

Tất nhiên PDF tốt hơn nhiều so với .doc khi gửi file đính kèm
- An toàn hơn
- Nhìn sao in vậy (.doc xem khác trên viewer, editor khác nhau (ngay cả với MS Office khác phiên bản))
- Vẫn edit được .pdf khi cần với LibreOffice

---------- Forwarded message ----------
From: Simon Phipps
Subject: [libreoffice-marketing] Editable PDFs


I think editable PDFs are one of the miracles of LibreOffice, and I found so few people know about them that I decided to write about them today on ComputerWorld:
http://blogs.computerworlduk.com/simon-says/2012/03/the-magic-of-editable-pdfs/index.htm

Feel free to pass on the link, or if you don't want to do that, the instructions in the (editable!) PDF at http://wmk.me/Hb9y3y

Improvements welcome - that file is on GitHub so send me a pull request :-)

Cheers,

S.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét