2012/11/29

LibreOffice 3.6 hỗ trợ widescreen templates: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=42986

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét