2011/07/28

Thi truong NAS o Viet Nam

Thị trường NAS ở Việt Nam: Khó làm ăn

Mua hardware riêng về build một cái NAS như thế này liệu bán được ở VN
không anh nhỉ?

Build Your Own $2.8M Petabyte Disk Array For $117k
http://hardware.slashdot.org/story/09/09/02/138209/Build-Your-Own-28M-Petabyte-Disk-Array-For-117k

Build Your Own 135TB RAID6 Storage Pod For $7,384
http://hardware.slashdot.org/story/11/07/21/143236/Build-Your-Own-135TB-RAID6-Storage-Pod-For-7384

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét