2011/07/28

ODF Toolkit to be an Apache incubator

Tin vui cho những bác phải làm việc với doc và docx :)

ODF Toolkit, framework hỗ trợ nhiều ngôn ngữ xử lý ODF và MS offfice formats,
sẽ trở thành một dự án Apache incubator.

Các dự án sau:

Apahce POI (đọc viết MS office file cho Java)
Apache Tika (triết xuất meta data từ nhiều định dạng)
Apache pdfbox

cũng được khuyến nghị merge với ODF Toolkit.

http://old.nabble.com/-PROPOSAL--ODF-Toolkit-for-Incubation-td32102643.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét