2011/05/22

LibreOffice: conversation between Louis Suarez-Potts and Cor Nouws

Louis Suarez-Potts, ex OOo community manager dưới thời Sun,
sau đó được Oracle bầu là OOo community manager sau khi Oracle mua Sun.
Điều đánh bình luận là, mặc dù Louis là đại điện của CỘNG ĐỒNG nhưng Sun
bầu ông ta là đại diện của cộng đồng không hề có bầu cử.

Vào thời điểm hiện tại Louis đã rút khỏi vị trí trên.

Dưới đây là email mà Louis cố gắng "giải trình" và PR về họat động của LibO.
http://www.mail-archive.com/dev@marketing.openoffice.org/msg11963.html
http://www.mail-archive.com/dev@marketing.openoffice.org/msg11957.html

Và đây là email của Cor Nouws, nhẹ nhàng nhắc nhở rằng Louis chưa
hoàn thành tốt công việc của mình - một trong những lý do làm cộng đồng
OOo tan vỡ và LibO được fork sau đó.
http://www.mail-archive.com/dev@marketing.openoffice.org/msg11972.html

Trao đổi rất thú vị và là một kinh nghiệm về xây dựng cộng đồng và phát triển
phần mềm mã nguồn mở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét