2012/04/07

LibreOffice 3.5 Calc đã hỗ trợ Multi line (nhiều dòng trên một ô)

Xem thêm: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.5#Calc

  • New multiline inputbar. (Anurag Jain, Noel Power)
New multiline inputbar for Calc.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét