2009/05/27

tìm kiếm TỰ ĐỘNG một chuỗi trong TẤT CẢ các tập tin PO

2009/5/27 Vu Phan Gia :
> Chào mọi người.
> Có cách nào để tìm kiếm TỰ ĐỘNG một chuỗi trong TẤT CẢ các tập tin PO không?
> Hiện nay tôi phải tìm THỦ CÔNG TỪNG file PO một. Hơi chậm.
Có, em vẫn làm như thế.

1. Mở http://www.sunvirtuallab.com:32300/vi/openoffice_org/index.html
2. Gõ từ cần search vào search box
Sau khi search xong, pootle sẽ nhảy để match đầu tiên.
3. Edit msgstr và nhấn "submit"
4. Pootle tự động nhảy sang match tiếp theo
5. Quay lại bước 3. và edit cho đến khi không còn match nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét